به او بگویید دوستش دارم

به او بگویید دوستش دارم 

که کاری جز این از من بر نمی آید 

اصلا 

بهانه ی تولد مرا خدا این قرار داده 

تا شرط اول و آخر نفس کشیدنم ، زنده بودنم باشد 

تا که دوستش بدارم 

این همه شاعر 

این همه عاشق 

این همه زندگی 

رمز بقایی اگر داشته و دارند 

باور کنید همین دوست داشتن است 

پس شعر مرا فریاد بزنید 

به او بگویید دوستش دارم 

 

 

 

 

 

 

یدالله رحیمی

/ 0 نظر / 100 بازدید