صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
Saghar چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٠ نظرات ()

آدم هـا می آینـد....

زنـدگی می کننـد

می میـرنـد و می رونـد ...

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری

در حالـی کـه زنــده ای ...

وبلاگicon