صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

آقا،

هی آقا

آورده ام شناسنامه ام را

به صفحه ی آخرش

یکی دو برگی اضافه کنید.

در این روزهایی که این همه می میریم

احتیاط

شرط واجب عقل است.

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon