صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
Saghar شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩ نظرات ()


شنیده ام که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بـمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه ای دور و تنها بـمیرد

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

که خود در میان غزل ها بـمیرد

گروهی برآنند که آن مرغ شیدا

کجا عاشقی کرد آن جا بمیرد

شب مرگ از بیم آن جا شتابد

که از مرگ غافل شود تا بـمیرد

من این نکته گیرم که باور نکردم

ندیدم که قویی به صحرا بمیرد

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی آغوش باز کن

که می خواهد این قوی زیبا بـمیرد

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon