صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

می خواهمت چنانکه شب خسته خواب را

می جویمت چنانکه لب تشنه آب را

 محو تو ام چنانکه ستاره به چشم صبح

یا شبنم سپیده دمان آفتاب را

 بی تابم آن چنان که درختان برای باد

یا کودکان خفته به گهواره تاب را

بایسته ای چنان که تپیدن برای دل

یا آن چنان که بال ِ پریدن عقاب را

حتی اگر نباشی ، می آفرینمت

چونان که التهاب بیابان سراب را

ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی

با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را

"قیصر امین پور"

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon