صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

 

قفسم را مشکن تو مکن آزادم

گر رهایم سازی به خدا خواهم مرد

من به زنجیر تو عادت دارم

تو محبت کن بگذار تا عمریست

من بمانم چو اسیری به حریم قفست

 

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon