صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

 

نسیم ملایم مهربانیت

 

روح بی تابم را نوازش می دهد

 

با تو پنهانی ترین عمق وجودم

 

نور باران می شود

 

باران رحـمت بودنت

 

ترس از با خود بودن را می شوید

 

کویر هستی ام را آبیاری می کند

 

و نغمه عشق را بر لبانم جاری می سازد

 

چه زیباست با تو بودن

 

چه زیباست زندگی را با تو پرواز کردن

 

چه زیباست شوق هستی را با تو سر دادن

 

و چون مرغ خوش آهنگی

 

بر شاخه لرزان حیات آشیان ساختن

 

چه زیباست هستی را از نگاه تو دیدن

 

و چون نیایش از لبان تو جاری شدن

 

در موسیقی آب با تو نواختن

 

در چشمه با تو جوشیدن

 

ترس ها را شستن

 

در پی محو نقش ها

 

و بی رنگی رنگ ها رفتن

 

و زندگی را چون شعری نو

 

دوباره سرودن

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon