صفحه اول تماس با ما RSS                    
  
Saghar پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱ نظرات ()

اگر مرا دوست نمی داری

دوست نداشته باش !

من هر طور شده

خودم را از این تنگنا نجات می دهم

اما دوست داشتن را فراموش نکن

عاشق دیگری باش !

این ترانه نباید به پایان برسد

سکوت آدم ها را می کشد

این چشمه نباید بند بیاید

میخک هایی که در قلب ها شکوفا شده اند

از تشنگی می خشکند

اگر دوست داشتن را فراموش نکنی

تمام زیبایی ها را به یاد خواهی آورد !

                                                                                           رسول یونان

ساغر نوشت : وبلاگم دوساله شد 

وبلاگicon