صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

ورق نزن وجودم را

تک به تک سلول هایم را بخوان

آنچنان که احساس کنی معنای سلول هایم را

رگ های تن من تشنه محبت اند

نوازش کن خون قرمز وجودم را

مدت هاست که حس درونم منجمد است

بزن بشکن سکوت تلخ نیمه های شبم را

ورق نزن وجودم را

مثل غریبه ای که کاروان گم کرده

من خود سرزمین کشف نشده ام

غبار گرفته وجودم ، پاکم کن-پاکم کن

وبلاگicon