صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

قلبت که می زند سر من درد می کند

این روزهـا سـراسـر من درد می کند

قلبت که ... نیمه چپ من تیر می کشد

تب کرده،نیم دیگر من درد می کند

تـحریک می کند عقب چشم هام را

چشمی که در برابر من درد می کند

شاید تو وصله تن من نیستی،چه قدر

جـای تو روی پیکر مـن درد می کند

هی سعی می کنم که ترا کیمیا کنم

هی دستهای مس گر من درد می کند

دیر است پس چرا تو متولد نمی شوی؟

شعـر تو روی دفتـر مـن درد می کند

وبلاگicon